Bøker

Slik vil jeg måle opp verden

Inger Elisabeth Hansens første diktsamling på tolv år sporer menneskenes bruk og misbruk av omgivelsene.