Bøker

Vil du bli millionær? Eh, ja.

Listen over mottagerne av årets «genistipend» fra MacArthur-stiftelsen er sluppet. Blant de 24 nye geniene finner vi en stepper, en sosiolog, en dramatiker, en journalist – og den amerikanske forfatteren Ben Lerner. Sistnevnte mener prisen, på rundt 625 000 dollar – rundt 5 millioner kroner – ikke lenger gir ham noen unnskyldning for ikke å være ambisiøs. Hvor er de norske genistipendene? Noen må ringe Knut Olav Åmås, og det rimelig kvikt.