Bøker

Kjærleik revisited

Geir Gulliksen tar eit stilistisk og konfronterande steg vidare i utforskinga av det moderne parforholdet.