Bøker

Ingen regler i Aust-Agder

Sliter du med økonomien på grunn av store purregebyrer fordi du har levert biblioteksbøkene for sent? Da bør du flytte til Åmli eller Vegårshei, hvor det er null gebyr om du leverer sent. «Vi er veldig lite strenge,» sier bibliotekaren i Åmli til Agderposten. Vegårshei er på linje – selv om man der har ambisjoner om å «få purringen inn i fastere former». Arendal, derimot, håver inn: 210 000 i år, 10 000 mer enn i fjor.