Bøker

Det beste og det verste

Universitetet i Oslo lanserer Norgeshistorien.no.

[object Object]

UiO lanserer i dag Norgeshistorie.no, et gratis og åpent nettsted med fem hundre korte artikler fra steinalderen til moderne tid. Mye er gjort riktig i dette prosjektet. Layout, lenking, billedlegging og redigering er elegant og tilgjengelig. Signerte artikler publisert av universitetet, men i lekmannsspråk, trengs også virkelig for å korrigere det gnagende ubehaget ved å overlate historien til Wikipedia.

Det er ulemper med denne måten å lage historie på. Fordi artiklene skal være autoritative uttrykk for konsensus, blir de ofte til blodfattige samlinger av setninger – «så ble det slik og da ble det sånn». I de fleste artiklene forsvinner aktørene, motivasjonene, konfliktene og spenningen i bakgrunnen. En artikkel om nyfeministene, for eksempel, har ikke et eneste navn på eller sitat av en feminist (men den nevner tre utenlandske filosofer, hvorav to var menn).

En annen utfordring er der historien ikke har satt seg, som i fortellingene om motstandsgruppene under andre verdenskrig. Løsningen er blitt at hovedartikkelen om «motstand» så vidt nevner kommunistene, og så skriver standardhistorien om Hjemmefronten, mens den som er god til å lete, kan finne en egen artikkel, signert en annen forfatter, om kommunistene. Det er en tapt mulighet. Historiefaget er mest leservennlig der noe står på spill, og et optimalt verk ville tatt uenighetene inn i seg.

Men dette er detaljer. Alt i alt er det bare å hylle tiltaket, og glede seg over et nytt, felles referansepunkt – til en uslåelig pris.

Mer fra Bøker