Bøker

Drømmen om store sannheter

Inghill Johansens tekster slipper leseren inn i det både gjenkjennelige og uforutsigbare tankefeltet et annet menneske er.