Bøker

Glemmeboken

Nobelprisvinner José Saramagos ungdomsverk er først og fremst interessant for litteraturforskerne.