Bøker

Gratulerer, og salutterer

Notisredaksjonen tillater seg en liten markering, én dag for sent, av at Svein Jarvoll – forfatter av mangslungne essays og egenrådig gjendikter av Sapfo – fyller 70 år. I kveld må man likevel til pers med En Australiareise (1988), en postmoderne romanklassiker i norsk litteratur der man finner denne punkteringen festtalens svulstigheter: «Alle eter av samme tallerken, står og venter rundt grytene der vannet fosser, og napper til seg en gulrotmynt, en potetterning. Livet slik det leves, en velsignet stundt. Vi er alle kjøkkenskrivere, vi er alle suppegjøker, vi står alle kjøgemestere.»