Bøker

Kvinnen bak folkehelten

Elisabeth Sverdrup var læreren og den radikale inspiratoren til Johan Sverdrup, parlamentarismens far.