Bøker

Gode, upålitelige minner

Virkelighetslitteraturen er en feiring av menneskets subjektive og feilbarlige minner, mener forfatterne av ny bok om hukommelse.