Bøker

Store gutter kan gråte

Trond Henriksen forteller effektivt og overbevisende om fengselsliv og narkotikamisbruk sett fra innsiden.