Bøker

150 år med terrorisme

Terror er propaganda med våpen, sier Nick Sitter. Man trenger tid og tålmodighet for å bekjempe den.