Bøker

Flere vinduer til verden

«The White Review» www.thewhitereview.org

Marsutgaven av det amerikanske tidsskriftet «The White Review» er viet oversettelser av litteratur fra hele verden og kan nå leses, for ikke å si nytes, digitalt. Redaktør Daniel Medin har tidligere gjestet Norge for å snakke om sitt arbeid med formidling av oversettelser, og i dette nummeret finner vi for eksempel Peter Bichsel (oversatt av Lydia Davis!), Daniel Galera og Uljana Wolf. Tidsskriftet Vinduet fikk sitt navn fordi det skulle gi utsyn til den store verden. En solid litterær bygning trenger mange vinduer.