Bøker

Hvor er det politiske teatret?

Therese Bjørneboe (red.): Norsk Shakespeare og -teatertidsskrift ½017.

«Hvor finner man det politiske (samfunnsengasjerte) teatret i dag?» Spørsmålet stilles i enquêten som innleder årets første utgave av Norsk Shakespeare og -teatertidsskrift. Og følges deretter opp med artikler om blant annet muslimsk humor og Morten Traaviks Århundrets rettssak, en iscenesettelse av søksmålet mot staten for å ha gitt oljeletelisenser i et tidligere uåpnet område i Barentshavet. Som alltid inneholder nummeret også en fyldig anmeldelsesseksjon.