Bøker

Tro på det gode

Aasne Linnestås kombinasjon av dikt og tegninger utvider poesiens mulighetsrom.