Bøker

Løsmunnet akademi

Lekkasjer om Nobelprisen – grovt tillitsbrudd eller helt normalt?

– Jeg visste det alltid, så lenge jeg var gift. I 16 år hadde jeg full oversikt over hvem som skulle få Nobelprisen, og det vet jeg at flere ektefeller hadde, sier litteraturforskeren Ebba Witt-Brattström til Morgenbladet.

Den siste uken har skandalen rundt Svenska Akademien tatt stadig nye vendinger. I november i fjor anklaget en rekke kvinner ektemannen til et av Akademiens medlemmer, Katarina Frostenson, for voldtekt og seksuell trakassering. I tillegg kom det frem at han, i strid med Akademiens habilitetsregler, var blitt tildelt økonomisk støtte av Akademien til en kulturscene han drev sammen med Frostenson. Ektemannen skal også ha lekket informasjon om hvem som kom til å vinne Nobelprisen i litteratur. I kjølvannet av disse avsløringene engasjerte Svenska Akademien et advokatfirma for å utrede forbindelsene mellom Frostenons ektemann og institusjonen.

Advokatfirmaets rapport er ennå ikke offentlig, men Dagens Nyheter har fått tilgang til den. Med rapporten har lekkasjene av nobelprisvinnere igjen kommet opp. Ifølge rapporten skjedde det første gang i 1996 da prisen gikk til den polske lyrikeren Wisława Szymborska. Vinnerne i 2016 og 2017, henholdsvis Svetlana Aleksijevitsj og Bob Dylan, skal ektemannen også ha lekket.

Kan ikke fortsette.

Da skandalen ble kjent i fjor, pekte flere kommentatorer på de påståtte lekkasjene som avgjørende for om Frostenson kunne bli sittende i Svenska Akademien eller ikke, siden medlemmene er pålagt taushetsplikt.

– Hvis også de siste opplysningene om lekkede nobelprisvinnere stemmer, begriper jeg […] ikke hvordan man skal kunne beholde [Frostenson] i Akademien, uttalte for eksempel forfatteren og kritikeren Malte Persson her i avisen.

Pengespill.

Etter at det på begynnelsen av 2000-tallet ble populært å vedde penger på vinneren av Nobelprisen, har det flere ganger vært mistanke om lekkasjer. I 2008, da Jean-Marie Gustave Le Clézio vant prisen, falt oddsen for franskmannen kort før offentliggjørelsen av vinneren, og veddemålstilbyderen Ladbrokes avbrøt veddingen, ifølge Dagens Nyheter. Daværende leder for Svenska Akademien, Horace Engdahl, uttalte da at han var overbevist om at det var en lekkasje, og at Akademien skulle få stoppet den.

Institusjon, ikke person.

Witt-Brattstrøm, som tidligere var gift med Engdahl, mener at anklagene om lekkasjer ikke er det sentrale spørsmålet for om Frostenson bør få bli sittende i Akademien. Ifølge Witt-Brattström er det viktigere om anklagene om økonomiske lovbrudd i driften av ektemannens kulturscene, som Frostenson er involvert i, viser seg å stemme. Disse anklagene undersøkes fortsatt.

– Men dette med lekkasjene, derimot, at hun skal ha lekket til sin ektemann, og at han så har lekket det ut, det er ikke hennes feil, så å si. Det gjør man jo naturlig, sier Witt-Brattström, som understreker at hun imidlertid aldri røpet videre nobelprisvinnere hun fikk rede på gjennom sin eksmann.

– Nå handler det om Akademien som institusjon, sier hun.

Siste nytt.

I går skrev vi om hvordan Svenska Akademien ser til kongen, som er Akademiens «høye beskytter», for å løse krisen. Onsdag ettermiddag sendte kongen ut en pressemelding der det blant annet heter: «Det er min bestemte oppfatning at Monarken disponerer over de vedtektene som min forgjenger Gustaf III bestemte for Svenska Akademien. Jeg kommer, i lys av utviklingen, til å overveie behovet for tillegg til vedtektene, blant annet hva gjelder retten til å trekke seg.»

Olaf Haagensen

Journalist i Morgenbladet.