Bøker

Til kamp for den nye prosalyrikken

Fersk antologi skal ta samtalen bort fra dårlige enkeltverk.