Bøker

#190 Jødene, hjemmefronten og historien

PODKAST: Anmelder Per Hem om Hva visste hjemmefronten.

Abonner via iTunes (Morgenbladets podkast) eller RSS.

** Kjente hjemmefronten til planene om å deportere jødene, uten å foreta seg noe? Eller er Marte Michelets nye bok ‘Hva visste hjemmefronten’, moralisering 75 år på etterskudd, basert på noen få kilder? En samtale med anmelder PER HEM.

Askild Matre Aasarød

Journalist