Bøker

Må tiltrekke seg nye lesere

Njåls saga. Oversatt av Jon Gunnar Jørgensen, Aschehoug 2018

Thorleif Dahls vidunderlige kulturbibliotek har sendt ut en ny oversettelse av evigunge Njåls saga i et omslag så rosaglødende at det nærmest må tiltrekke seg nye lesere. Riktignok har mitt eksemplar fått så stemoderlig behandling på trykkeriet at bokstavene nærmest flyter i hverandre, men med fyldige for- og etterord vekkes likevel lysten til et gjensyn med Njål Torgeirsson og Gunnar på Lidarende. Utgivelsen er den første i en ny klassikerserie, forteller omslaget, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Bernhard Ellefsen