Bøker

Kampen for et eget fysisk rom

Det er ikke bare i overført forstand at kvinner er blitt nektet plass i samfunnet, mener Marta Breen. Hun har skrevet historien om tid og rom for kvinnelige forfattere.