Bøker

Stjerneforfatter refusert av Oslo kommune

Oslo Pilot, forløperen til Oslobiennalen, inviterte tre utenlandske forfattere til Oslo for å skrive en tekst om byen. Den endte opp med å bli refusert.

I 2016 tilbragte forfatteren Tom McCarthy en uke i Oslo. Briten var året før blitt nominert til Bookerprisen for sin andre roman, Satin Island. Hans første roman, Remainder (2008), har av Zadie Smith blitt omtalt som «en av de største engelske romanene det siste tiåret». Med på turen til Oslo var også den tyske forfatteren Ingo Niermann, og New York-kunstneren og merkevarekonsulenten Emily Segal, som er kreditert med å ha funnet opp begrepet «normcore».

Trioen, som aldri før hadde samarbeidet, eller vært i Oslo, hadde fått i oppdrag av Oslo Pilot å skrive en fortelling om byen basert på stikkordene «reaktivering, periodisitet, forsvinning og offentlig».

Kommunens nye kunstbudsjett.

Oslo kommunes kunstsamling består i dag av om lag nitten tusen verk, og etter at Oslo i 2013 reformerte kunstordningen sin, avsettes 0,5 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett til kunst.

– Kommunen så behovet for å tenke annerledes rundt formidling, eller de ønsket en alternativ inngang til samlingen, sa leder for Oslobiennalen Ole Giskemo Slyngstadli til Morgenbladet i mai.

I 2013 lanserte derfor Kulturetaten et toårig forprosjekt som skulle berede grunnen for en fremtidig kunstbiennale i Oslo. Oslo Pilot, som det het, er fundamentet for den pågående Oslobiennalen. I år er avsetningen 57 millioner kroner og bevilgningen fra kunstordningen er 8,8 millioner kroner.

Oslo Pilot skulle «utforske kunstenes rolle i offentlige rom», og i pressemeldingen kunne man lese at forfatterne hadde «tilbrakt tid sammen i Oslo, en ekspanderende by i stadig endring. Oslo spiller en nøkkelrolle som bakteppe og kildemateriale for skrivingen deres».

Dette første møtet med den norske hovedstaden inneholdt et omfattende program med møter der ulike – og ifølge pressemeldingen «ofte uforenlige» – interesser og perspektiver ble gjenspeilet, og dette skulle danne rammen rundt den kommende fortellingen.

Inneholdt privat informasjon.

Ingo Niermann bekrefter at trioen tilbrakte en uke i Oslo, og at den påfølgende teksten ble refusert. Han vil ikke si noe om hvorfor, men røper at teksten delvis handlet om Oslo Pilot.

– Det er nok best at du spør kuratorene om hvorfor den ble refusert, sier han.

Tom McCarthy er kjent for å være glad i metaironiske grep – Satin Island handler om en fyr som sitter på en flyplass, og er blitt beskrevet som en parodi på moderne flanørromaner.

Eva González-Sancho, en av kuratorene for Oslo Pilot, avviser imidlertid at teksten ble refusert fordi den inneholdt kritikk av Oslo Pilot. Hun sier at teksten inneholdt privat informasjon om en i «Oslo Pilot-teamet», og at den derfor ikke kunne publiseres.

– Var det skuffende? 

– Det handler ikke om skuffelse, det handler om kontekst. Det var en redaksjonell avgjørelse. Av og til må man ta sånne avgjørelser fordi det ikke passer i konteksten.

Mer fra Bøker