Bøker

De andre seks bindene

Det kanskje største comebacket i norsk litteraturhistorie.

---

ANBEFALING

Jon Michelet

En sjøens helt, bind 1–6

Oktober, 2012–2018

---

Hvem kunne på forhånd ha gjettet at en romanserie i seks bind om krigen, på mangfoldige tusen sider, skulle bli et av 2010-tallets store lese- og salgssuksesser? Det er i og for seg ikke noe nytt at bøker om krigen får stor oppmerksomhet og har potensial til å nå mange lesere, men at seks tykke bind om en skogsmatros fra Rena skulle dominere titallets litteratur var vanskelig å forutse.

Nå hadde Jon Michelet gjennom en rekke tidligere utgivelser øvet seg på denne store oppgaven, og på sett og vis kommer alle hans livserfaringer til nytte i dette verket. I årene før hadde Jon Michelet blitt kjendis: Han hadde vært programleder for det ikke særlig lødige tv-programmet Fangene på fortet, og ble ustanselig forstyrret av aviser og etermedier som ville spørre ham om alle mulige idiotiske ting. Likevel hadde han konsentrasjonsevne og utholdenhet til å ta fatt på sitt største verk. Romanserien er det kanskje største comebacket i norsk litteraturhistorie.

De finlitterære kritikerne var riktignok forbeholdne, mens VGs anmeldere var begeistret. Er En sjøens helt romaner eller historiebøker? Svaret er naturligvis «begge deler», og i den forstand er verket typisk for sitt tiår, det er en hybrid, en dokumentarroman. Alt som beskrives – skildringene av torpederinger og konvoier, av luftangrep på handelsfartøy, av lidelser på redningsflåter – er historisk korrekt. For å binde alle handlingene sånn noenlunde sammen har romanforfatteren skapt skogsmatrosen Halvor Skramstad, som også har forelegg i virkeligheten. Det som til syvende og sist knytter alle episoder og handlinger sammen er den sterke og tydelige forfatterstemmen.

Som krimforfatter visste Michelet hvordan han skulle skape spenning. Spenning er en litterær kvalitet, og alle bindene om Halvor Skramstad har den.

Bøkene er skrevet med og har stor patos, de er blitt til som en solidaritetshandling med sjøfolkene som ble glemt etter krigen. Bøkenes blanding av historisk kunnskap, spenning og vilje til å yte krigsseilerne oppreisning og rettferdighet, gir forfatterstemmen autoritet og verket dets troverdighet.

Espen Søbye

Har blant annet skrevet biografi om psykiateren Johan Scharffenberg.