Bøker

– En gjenerobring av demokratiet

Forfatterforeningens oppgjør etter krigen var ingen rettsløs prosess, argumenterer Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye. I en ny bok oppfordrer de til større historisk bevissthet om hva som sto på spill da organisasjonslivet skulle avnazifiseres.