Bøker

Rettsløs æresrett

Forfatterforeningens granskningskomité konkluderer med at æresretten ikke oppfylte krav til rettssikkerhet.