Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Bøker

Æresrettens ettermæle

Forfatterforeningens granskningsutvalg konkluderer med at æresretten ikke oppfylte foreningsdemokratiske prinsipper eller krav til rettssikkerhet.

Kun for abonnenter