Bøker

Æresrettens ettermæle

Forfatterforeningens granskningsutvalg konkluderer med at æresretten ikke oppfylte foreningsdemokratiske prinsipper eller krav til rettssikkerhet.