Bøker

Hva vil det si å beklage?

Forfatterforeningens unnskyldning til 17 forfattere som ble dømt i æresretten, tas opp til ny analyse.