Bøker

Ansvarlighetens apostel

Andreas Vermehren Holm synliggjør litteraturen som en øvelse i oppmerksomhet.

---

Kortkritikk

Andreas Vermehren Holm

Vågen og ingen

144 sider

Forlaget Tredje september (DK) 2020

---

En pilegrim på utkikk, like oppmerksom på omverdens mange livsformer som sitt eget indre – slik er gjennomgangsfiguren i danske Andreas Vermehren Holms Vågen og ingen. Fra 2015 til 2018 utga Holm, som også driver Forlaget Virkelig i Danmark, tre diktsamlinger på det norske forlaget H//O//F. Nå har han publisert en samling tekster i hjemlandet: Vågen og ingen består av et knippe stykker som tidligere har vært trykket i tidsskrifter, antologier og kataloger.

Forfatteren vandrer både i historien og vår samtidige forestillingsverden her. En av de lengste tekstene heter «Livsform for Frans af Assisi» og presenterer tenkningen til denne «nøjsomhedsplande», som Holm kaller den italienske helgenen. Frans av Assis’ radikale lydhørhet for alt levende er en poetikk for Holm, som i hele sitt forfatterskap har fremmet større fellesskap enn det menneskelige. I hans tankesymposium inngår blant andre norske Jørn H. Sværen – en av tekstene i boken er et brev til Sværen, som deler mye av Holms litteratursyn.

Holdningen hans viser seg blant annet i bokens collagelignende tekststykker; disse består av oppkopierte sider fra eldre verk, der Holm har malt over teksten, men latt enkelte ord og setninger stå igjen. Slik synliggjør han litteraturen som kilde til erfaring, som en øvelse i oppmerksomhet, samtidig som han avviser ideen om boken som noe fullendt og avsluttet. Vågen og ingen minner om at vi er medskapere av litteraturen, slik vi – med våre tanker, vårt språk – også er medskapere av verden. Ansvaret dette medfører tar Holm aldri lett på.

Mer fra Bøker