Bøker

– Hvis det ikke hadde vært for skolebiblioteket, kan det hende jeg hadde falt ifra

Fire forfattere forteller om sitt forhold til skolebiblioteket.