Bøker

– Nedgangen i lesing vert ikkje handsama som den samfunnsutfordringa det er

Silje Tretvoll i Foreningen !les er skuffa over mangelen på økonomiske midlar knytte til den nye barne- og ungdomskulturmeldinga.