Bøker

– Man må gå mye dypere inn i hva slags antisemittisk underskog man egentlig har hatt

Historienestor Einhart Lorenz etterlyser forskning på holdninger til jøder i det norske samfunnet før andre verdenskrig.

Kun for abonnenter