Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Bøker

– Man må gå mye dypere inn i hva slags antisemittisk underskog man egentlig har hatt

Historienestor Einhart Lorenz etterlyser forskning på holdninger til jøder i det norske samfunnet før andre verdenskrig.

Einhart Lorenz

Kun for abonnenter