Bøker

Denne romanen burde ha vært delt ut til alle delegatene i Glasgow, skriver Bernhard Ellefsen.