Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Bøker

Ny boklov: – Vi må kunne drive i balanse

Mellom dei nye aktørane rundt arbeidsbordet for ei boklov er strøymetenestane. Frå det haldet blir det no varsla både motstand og innrømmingar når det gjeld breidda i tenestene sine tilbod.

s

Kun for abonnenter