Bøker

Meiner vegen frå manus til ferdig bok har endra seg radikalt

Morten Moi og Mia Bull-Gundersen gir seg etter tretti år som redaktørar for norsk skjønnlitteratur.