Bøker

Vil kartlegge Norges første litterære agenter

Et nytt forskningsprosjekt skal se på hvordan norsk litteratur ble oversatt, markedsført og lest i utlandet for hundre år siden.