Bøker

– Det foregår en nordisk krig, der store aktører posisjonerer seg

Gyldendal skal eie mer enn halvparten av ny norsk småforlagskoalisjon.