Bøker

Om hvorfor så mange franske intellektuelle knyttes til overgrepsskandaler

Hvilken sammenheng er det mellom 1968-opprøret og overgrepsskandalene som har rystet fransk åndsliv de siste årene? I boken Urett tar professor Martin Wåhlberg for seg tenkningen som har gitt intellektuell legitimitet til seksuelle forhold mellom voksne og barn.