Bøker

– Viss eg skulle venta på ei roleg tid, ville eg aldri ha skrive noko

Warsan Shires dikt har nådd hundretusenvis av menneske. Erfaringa som ifølgje poeten sjølv har forma ho mest, er at ho vart omsorgsperson medan ho framleis var eit barn.