Bøker

– Dei same som rapporterte biletet av meg utan hijab, protesterer no

I Iran er det forbode å nemne Fatemeh Ekhtesaris namn. Den kjende jordmora og forfattaren vart dømt til pisking og fengsel for dikta sine, i landet der alle les og skriv poesi – også regimets brutale øvste leiarar.