Bøker

– En veldig stereotyp og reduksjonistisk måte å nærme seg litteratur på

Bransjeaktører reagerer på Grethe Fatima Syéds påstander om at forfattere med flerkulturell bakgrunn særbehandles.