Bøker

– Noko har endra seg i Noreg dei siste åra

Forfattaren av fjorårets mest selde diktsamling, Brynjulf Jung Tjønn, blir ny leiar av Den norske Forfatterforening (DnF). Mottakinga av den siste boka hans meiner forfattaren seier ein del om norsk samfunnsutvikling.