Bøker

– Det døyr eit språk kvar tredje månad

Eitt etter eitt døyr dei små språka som utgjer verdas lingvistiske mangfald. Språkvitar Pål Kristian Eriksen kjem med både diagnose og medisin i si nye utgjeving.