Bøker

Har undersøkt andre verdenskrigs rolle i den norske samtidslitteraturen

Svar: Den er veldig til stede.