Bøker

Skolebibliotekene bør være fantastiske

Når vi snakker om skolebibliotek, kommer konkurransen om ressursene fra eldreomsorgen. Vi bør heller sette det opp mot tunneler, skriver Bernhard Ellefsen.