Bøker

– Viktig å ta innover seg at rasevitenskapen faktisk er en del av vår historie

I en ny bok viser Jon Røyne Kyllingstad hvordan rasevitenskapen var med på å forme ideen om nasjonen Norge – og hvordan norske forskere bidro til å legitimere Hitler-Tysklands rasepolitikk.