Bøker

– Mye av litteraturen gikk på autopilot uten å anerkjenne internett

Audun Mortensen foretrekker sin litteratur nyskapende, og sin litteraturteknologi århundrer gammel.