Bøker

Vi bør ta Paul Grøtvedts «bakstreverske kunstsyn» på alvor

Dette kan umulig kalles en vital periode i norsk kunstliv, skriver Gaute Brochmann.