Bøker

No må forfattarane bli «innhaldskapitalistar»

Følgjarar i sosiale medium har blitt det viktigaste suksesskriteriet for å selje bøker, meiner kanadisk medieforskar. Så ille er det ikkje i Noreg enno, meiner ein norsk.