Bøker

– Abort er så kroppslig, så privat, samtidig står et større samfunnssystem på spill

Lotta Elstads nye roman tar leseren med til det spenningsfylte 1920-tallet, en tid da alt sto på spill, mens man kanskje helst bare ville gå ut og danse.