Bøker

Vil kjempe mot bokmarknad full av alvesex ved hjelp av … alvesex

Svensk litteratur er igjen prega av store klasseskilje og ein avgrunn mellom høgt og lågt, meiner bokredaktøren i ei av Sveriges største aviser. Han vil bygge bru mellom finkulturen og det som trendar på Tiktok.