Bøker

– Det er ikkje krig, det er ei jamning med jorda, total rasering

I ei leilegheit i Horten sit den palestinske forfattaren Somaya El Sousi og ventar på livsteikn frå dei fire borna sine som er på flukt i Gaza by.